Beleggingen

  • Advisering
  • Marktonderzoek
  • Prijs analyse
  • Prijs advisering

GWMD Beheer kent de markt en de grondeigenaren en woningbeleggers en investeerders en heeft door zijn grote netwerk zowel grote als kleinere beleggingen in verkoop. Hierbij gaan wij heel gericht te werk, dat wil zeggen dat wij bij iedere propositie eerst beoordelen voor welke relatie de belegging interessant is of maakt. Onze proposities worden altijd maar aan één partij tegelijk aangeboden, met een optietermijn. Daarbij maken wij vaak gebruik van geheimhoudingsovereenkomsten zodat betrouwbaarheid en exclusiviteit gegarandeerd zijn en blijven tijdens het aankoopproces.

Uitdaging en noodzaak

Vastgoed blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. Hierdoor vormt zij een steeds grotere rol in de maatschappelijke ontwikkeling. De hiermee samenhangende investeringen worden voor een belangrijk deel gefinancierd door bezit te verkopen dan wel een gedeelte van de nieuwbouw commercieel op de markt te brengen door verkoop of dure huur. Ook wordt vaak gekozen voor een combinatie met bedrijfsonroerend goed.

Dit commercieel vastgoed past bij de visie die veel woningcorporaties, projectontwikkelaars en landelijke beleggers hebben op leefbaarheid. Daarmee is verkoop, dure huur en bedrijfsonroerend goed een geaccepteerd en steeds meer strategisch middel om wijken vitaal te houden of te maken.

Daarentegen zorgt commercieel vastgoed in de uitvoering voor veel stress. Het is een afgeleide taak, waar weinig kennis over is en daardoor risicovol en relatief veel tijd kost. In de huidige economische situatie is het nog lastiger geworden om de beoogde resultaten te realiseren.

Inzicht in marktomstandigheden van het te verkopen product en consumentengedrag zijn noodzakelijke randvoorwaarden om deze producten af te zetten. Wat zijn courante product- markt combinaties en hoe zet je deze producten aantrekkelijk op de markt? Inzicht op deze vraagstukken maken de afzet van commercieel vastgoed stuurbaar en zijn daarmee beter beheersbaar voor uw organisatie. GWMD Beheer kent de woningmarkt en zijn doelgroep(en) als geen ander en kan voor u hierin van grote waarde zijn.

Momenteel heeft GWMD Beheer een aantal beleggingen in verkoop in de Randstad, regio Arnhem-Nijmegen en Brabant. Het zijn verschillende proposities; zowel interessant voor particuliere beleggers als voor projectontwikkelaars en institutionele beleggers. Indien u interesse heeft maak dan gebruik van het contactformulier.

 

Annexum koopt wooncomplex in Nieuwegein voor nieuw woningfonds

  • Annexum heeft het voormalige kantoorgebouw aan de Wattbaan 27 in Nieuwegein verworven voor een nieuw te structureren woningfonds. Vastgoedontwikkelaar Arthur Armstrong transformeerde het gebouw naar een wooncomplex met 77 huurappartementen in de vrije sector. GWMD Beheer verzorgde deze succesvolle transactie.
  • 1