Paviljoens in het groen

Bron: op ten noord blijdenstein, architecten en adviseurs

Twee woongebouwen in het groene assenkruis van de wijk Biesdonk te Breda

Op de voormalige schoollocatie aan de Waterloostraat/Namenstraat in Breda komen twee woongebouwen met ieder 14 appartementen. De namen van de gebouwen, Veldbies en Waterbies, zijn ontleend aan de bestaande beplanting.

Het bestaande gymlokaal blijft in gebruik als sportschool. De locatie maakt onderdeel uit van een groen assenkruis waaraan vier woonbuurten grenzen. Er is veel zorg besteed aan een zorgvuldige inpassing van de gebouwen in de groene ruimte.

De gebouwen zijn ontworpen als paviljoens in het groen. Rondom hebben ze dezelfde uitstraling en lijken ze te zweven boven het maaiveld. De bergingen zijn ondergebracht in de gebouwen en niet zichtbaar. De kleurstelling en materiaalkeuze is afgestemd op de bestaande gebouwen in het groen. Dit zijn voornamelijk schoolgebouwen en een kerk uit de jaren 60.

Het gebied wordt ingericht als voortzetting van het aanliggende park. Er komen meer plantensoorten die de biodiversiteit kunnen verhogen. Het regenwater wordt in wadi’s opgevangen. De parkeerplaatsen bevinden zich aan de rand van het gebied, tussen de bomen.

Project: 28 appartementen aan de Waterloostraat

Image

Bron: op ten noord blijdenstein, architecten en adviseurs

Bewonersavond omwonenden 18 december 2019

Impressie

In oktober 2017 is het initiatiefplan reeds ingediend  bij de gemeente. Vanaf dat moment zijn we in gesprek gegaan met o.a. de sportschool aan de Waterloostraat. De eigenaar heeft van ons steeds informatie gekregen over de stand van zaken en voortgang van het plan. Daarnaast hebben wij de tijdelijk beheerder van de school aan de Waterloostraat, t.w. Ad Hoc beheer steeds geïnformeerd over de voortgang, zodat ook de tijdelijke bewoners op de hoogte waren van de stand van zaken en zij de omwonenden hierover konden informeren.  Gedurende die periode van 2,5 jaar is er eigenlijk alleen maar positief gereageerd op de voorgenomen bouw van de appartementen en de invulling daarbij van de openbare ruimte.

 

Start sloop en bouw Waterloostraat en Namenstraat Breda

Rond kerstmis 2020 hebben de omwonenden van de Waterloostraat en Namenstraat te Breda, de brief gekregen met informatie over de start van de sloop en de bouw van de 28 appartementen aan de Waterloostraat 27 en Namenstraat 62.

Impressie