VvE Beheer door GWMD: de VvE beheerder waar het om de bewoners gaat!

Voor diverse Vereniging van Eigenaars voeren wij het technisch, administratief en financieel beheer.
Ook uw Vereniging van Eigenaars kunnen wij diverse diensten aanbieden, te weten:

Technisch VvE beheer

 • Begeleiden en controleren van kleine onderhoudswerkzaamheden.
 • 24-uurs storingsdienst voor spoedeisende zaken.
 • Aanvragen en beoordelen van offertes t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.
 • Onderhandelen en afsluiten van onderhoudsovereenkomsten voor de VvE t.b.v. de technische installaties en gemeenschappelijke zaken.
 • Adviseren en opstellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 • Begeleiden van grootonderhoud en renovaties.
 • Het behandelen en afwikkelen van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de vereniging gesloten verzekeringspolis(sen) vallen.

Administratief VvE beheer

 • Organiseren en bijwonen van de ledenvergaderingen.
 • Het notuleren van de ledenvergaderingen.
 • Verzorgen van de correspondentie van de VvE.
 • Correspondentie met notariskantoren bij overdrachten van appartementsrechten.
 • Zorg dragen voor archivering van alle stukken van de VvE.
 • Voor iedere eigenaar toegang tot Twinq: uw VvE op een eigen digitaal dossier op hun website.

Financieel VvE beheer

Wij verzorgen voor de VvE de complete financiële administratie, waaronder:

 • Incasseren van verplichte periodieke ledenbijdragen.
 • Debiteurenbeheer inzake de verplichte periodieke ledenbijdragen.
 • Uitvoeren van betalingen ten laste van de bankrekening op naam van de VvE.
 • Het opstellen van de exploitatierekening, balans en begroting.
 • Het aanleveren en toelichten van de jaarlijkse exploitatierekening en balans inclusief onderliggende stukken aan de kascommissie van de VvE.
 • Het jaarlijks opstellen van de conceptbegroting van de baten en lasten van de VvE.
 • Het aanleveren van tussentijdse financiële rapportages.
 • Prijsonderhandelingen diverse partijen.

Wij stemmen graag in een persoonlijk gesprek met u de diverse mogelijkheden op uw wensen af. Na dit gesprek kunnen wij dit in een offerte aan u voorleggen.

Of het nu gaat om een individuele woning of kleinschalig appartementen complex, GWMD beheer heeft jaren lange ervaring op het gebied van VVE en complex beheer.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

VVE Arnhem

 • Het beheer, verzorgen financiële administratie, klachtenafhandeling, jaarstukken, vergaderingen leiden van een aantal VVE’s in Utrecht en Gelderland.
 • 1