Zorgvastgoed

  • Ontwikkelen woonconcepten
  • Wij bieden een combinatie van (zelfstandig) wonen met zorg op maat
  • Advisering in passend zorgvastgoed

GWMD Beheer ontwikkelt, participeert, verkoopt en verhuurd ook zorglocaties

  • Wij ontwikkelen woonconcepten waarbij het mogelijk is dat bewoners in hun eigen leefsfeer kunnen wonen en regie houden over hun eigen leven. Dit kan doordat wij zorg op maat bieden. Ongeacht hun beperkingen bieden wij zelfstandig wonen met zekerheid op zorg en veiligheid. Wij kiezen bij iedere doelgroep en concept voor een persoonlijke benadering, nemen de tijd en hebben aandacht voor uw specifieke wensen en vragen.
  • Wij bieden een unieke combinatie van zelfstandig wonen met zorg op maat en servicediensten in kleinschalige woonomgevingen. De zorg wordt geboden door een zorgondernemer die binnen handbereik woont, met ondersteuning van deskundige collega's. Ook voor service- en ondersteunende diensten kan hier worden aangeklopt. De woningen zijn comfortabel en worden ruim opgezet en voorzien van de modernste hulpmiddelen (Domotica).

In het GWMD concept zijn de Vastgoed- en Zorgexploitatie strikt gescheiden.

Voor de invulling van onze groeiambities zijn wij doorlopend op zoek naar geschikte locaties. Dit kunnen bestaande complexen zijn maar ook nieuw te ontwikkelen en/of te realiseren projecten.

Deze dienen een minimale omvang te hebben van tenminste 10 tot 20 zelfstandige wooneenheden. Dit kunnen gestapelde (appartementen) of grondgebonden woningen zijn, zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Daarnaast leent het ons concept zich uitstekend voor toepassing op- of implementatie in bestaande situaties zoals bijvoorbeeld bij serviceflats. Bij toepassing van het GWMD concept kunnen ondermeer de servicekosten drastisch worden verlaagd hetgeen een waardevermeerdering ten gevolge heeft voor het vastgoed.

Heijacker Beuningen

  • Het maken van een plan van aanpak voor een zorggroep m.b.t. de renovatie en herstructurering van een voormalig zorgcomplex van 80 naar 40 zelfstandige verhuureenheden met gemeenschappelijke voorzieningen.
  • 1

Domus Nijmegen

  • Domus is eeen opvanglocatie in Nijmegen van het Leger des Heils. Hier was GWMD Beheer de projectontwikkelaar.
  • 1